اهداف استرات‍‍‍ژیک


– دستیابی به مزیت رقابتی آشکار در زمینه قیمت و کیفیت مواد، محصولات و خدمات

– اتخاذ رویکرد علمی و حرفه ای در حوزه بازرگانی پتروشیمی و اجتناب از رویه های سنتی

– برقراری ارتباط تجاری بلند مدت با مشتریان، تامین کنندگان و شرکت های همکار با در نظر گرفتن منافع طرفین

– ایجاد حداکثر انعطاف در رویه­ ها و خدمات به منظور محقق کردن انتظارات و نیازهای گسترده و متفاوت مشتریان

– توسعه دامنه کسب و کار به منظور تامین تمامی نیازهای مشتریان در حوزه بازرگانی پتروشیمی

– شناسایی و جذب کارآمدترین نیروها با هدف افزایش کیفیت خدمت رسانی به مشتریان

goal