پروژه ها


  • نیروگاه خورشیدی

    نیروگاه خورشیدی

    شرکت یگانه اندیش نفت قصد راه اندازی و بهره برداری از نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی را دارد. این پروژه در ۵ سال تکمیل خواهد شد و برای هر سال ظرفیت راه اندازی و اجرای ۲۰ مگاوات در نظر گرفته شده است.

    ادامه مطلب