تعیین سقف منابع حاصل از درآمدهای نفتی در سال آینده


تعیین سقف منابع حاصل از درآمدهای نفتی در سال آینده

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۳ اسفند) قوه مقننه و  در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، ردیف نخست تبصره یک ماده واحده لایحه درباره سقف درآمدهای نفتی را مصوب کردند.

 

در بخش درآمدی ردیف اول تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه آمده است: سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲ و منابع مربوط به سه‌‌درصد(۳%) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون معادل یک میلیون و نهصد و نود و دو هزار و هفتصد و بیست میلیارد (۱٫۹۹۲٫۷۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

گفتنی است که در روند بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سیداحسان خاندوزی پیشنهادی را مبنی بر تقلیل درآمدهای نفتی از ۱٫۹۹۲٫۷۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ۱۴۵ هزار هزار میلیارد تومان داد که با مخالفت نمایندگان روبه رو شد.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳